Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

SERVICII

CONTABILITATE

Servicii de Contabilitate 

Revizuirea / Refacerea Evidentelor Contabile

Setarea Sistemului Contabil si de Raportare Financiara

Asistenta Auditorilor Interni si Externi

Inregistrare Fiscala in Romania

Intocmirea Declaratiilor Fiscale

RAPORTARE FINANCIARA

Rapoarte pentru Management (management accounts)

Pregatirea Situatiilor Financiare Statutare

AUDIT

Audit Financiar

Audit Statutar

Audit Intern

Servicii de Pregatire pentru Audit

SALARIZARE SI HR

Intocmirea Statelor de Plata

Intocmirea Declaratiilor Fiscale Aferente Salariilor

Audit al Dosarelor de Personal

Servicii HR

INFIINTARE SOCIETATI

Infiintarea de societati comerciale in Romania

MANAGEMENT INTERIMAR

Management Interimar